מי אנחנו

חזון מקצועי של חברתנו
חזון הינו תמונה שאדם רואה בחלומו, בדמיונו, בעיני רוחו, כלומר מהן התוכניות האידיאליות, תיאור של דברים בהתאם לשאיפה או משאת נפש אשר מהווה נקודת משיכה אל האופק.
חזון אינו המטרה אלא הוא הבסיס לבניית תוכנית המטרות ,האין סופיות, הראויות עבור כל אחד מאיתנו, שבאמצעותו אנו מתווים את דרכינו וזאת כדי לאפשר לכל אחד מאיתנו לגלות את היכולות הטמונות בו, לראות את האפשרויות העומדות לפנינו, לממש את זכות הבחירה וליצור מציאות רצויה ומערכות יחסיים מספקות בעלות כבוד הדדי ותחושת שייכות.

הצהרת הערכים שלנו בעשייה הינה – ללוות , להתוות , להוביל, להיות חלק מפרויקט תוך לקיחת יוזמה ואחריות .
ערכי הארגון שלנו הינם – אמינות ויושרה, שותפות, מקצועיות, איכות, מצוינות, חדשנות, נתינת שירות, ישראליות, זכות סיוע לנזקקים.